שי יוסף חי

ראש צוות תכנון, עמית.
הנדסאי אדריכלות נוף
מכללת רופין

פרטי הפרויקט: